FANDOMTypus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 12, Zeilen: 1ff (entire page)
Quelle: Torrens 2009
Seite(n): 7, 8, Zeilen: 7: 3ff; 8: 1ff
Neer en el seu treball aconsellava el tractament quirúrgic de les fractures de 3 i 4 parts per la severa alteració funcional que produïen i també per el risc de desenvolupar necrosi avascular del cap humeral deguda a la ruptura de totes les vies d’aport sanguini sobre tot si s’associaven a luxació. Respecte a les fractures de 2 parts que afectaven al coll anatòmic i a la tuberositat gran, el tractament aconsellat depenia del grau de desplaçament entre els fragments.

Al 1993 varen ser publicats els primers estudis que demostraven la baixa reproducibilitat i concordança de la classificació de Neer. Els observadors no es posaven d’acord ni entre ells mateixos ni amb la resta d’observadors en analitzar parells de radiografies de fractures de l’húmer proximal43,44. Estudis posteriors amb diferents projeccions radiològiques tampoc varen aconseguir millorar els resultats45,46. La introducció de la T.A.C. en l’estudi d’aquestes fractures també va fracassar a l’hora d’intentar millorar l’índex de concordança i reproducibilitat en l’anàlisi de les mateixes47-49. Sols el grau d’experiència de l’observador semblava influir en la millor classificació de les fractures i en l’assoliment de millors índexs de concordança i reproducibilitat48.

Altre defecte que s’ha imputat a la classificació de Neer és la manca d’inclusió de tots els tipus de fractura. Les fractures que afecten a les dos tuberositats deixant indemne la unitat cap-diàfisi, per bé que infreqüents, han estat publicades i no es recullen dintre de la classificació de Neer50.

De la mateixa manera, fractures classificades dins del mateix grup poden tenir pronòstics molt diferents tal i com va demostrar Jackob en la seva descripció de les fractures de 4 parts en “valg”51.


43. Sidor ML, Zuckerman JD, Lyon T, et al. The Neer classification system for proximal humeral fractures. An assessment of interobserver reliability and intraobserver reproducibility. J Bone Joint Surg Am 1993;75(12):1745-1750

44. Siebenrock KA, Gerber C. The reproducibility of classification of fractures of the proximal end of the humerus. J Bone Joint Surg Am 1993;75(12):1751-1755

45. Sidor ML, Zuckerman JD, Lyon T, Koval K, Schoenberg N. Classification of proximal humerus fractures: the contribution of the scapular lateral and axillary radiographs. J Shoulder Elbow Surg 1994;3:24-27

46. Sjoden GO, Movin T, Guntner P, et al. Poor reproducibility of classification of proximal humeral fractures. Additional CT of minor value. Acta Orthop Scand 1997;68(3):239-242

47. Bernstein J, Adler LM, Blank JE, et al. Evaluation of the Neer system of classification of proximal humeral fractures with computerized tomographic scans and plain radiographs. J Bone Joint Surg Am 1996;78(9):1371-1375

48. Sjoden GO, Movin T, Aspelin P, Guntner P, Shalabi A. 3D-radiographic analysis does not improve the Neer and AO classifications of proximal humeral fractures. Acta Orthop Scand 1999;70(4):325-328

49. Edelson G, Kelly I, Vigder F, Reis ND. A three-dimensional classification for fractures of the proximal humerus. J Bone Joint Surg Br 2004;86(3):413-425

50. Torrens C, Melendo E, Solano A, Caceres E. Two-Part Bituberosity Proximal Humeral Fracture: A Case Report. J Trauma 2008

51. Jakob RP, Miniaci A, Anson PS, et al. Four-part valgus impacted fractures of the proximal humerus. J Bone Joint Surg Br 1991;73(2):295-298

Neer en el seu treball aconsellava el tractament quirúrgic de les fractures de 3 i 4 parts per la severa alteració funcional que produïen i també per el risc de desenvolupar necrosi avascular del cap humeral deguda a la ruptura de totes les vies d’aport sanguini sobre tot si s’associaven a luxació. Respecte a les fractures de 2 parts que afectaven al coll anatòmic i a la tuberositat gran, el tractament aconsellat depenia del grau de desplaçament entre els fragments.

Al 1993 varen ésser publicats els primers estudis que demostraven la baixa reproducibilitat i concordança de la classificació de Neer. Els observadors no es

[page 8]

posaven d’acord ni entre ells mateixos ni amb la resta d’observadors en analitzar parells de radiografies de fractures de l’húmer proximal. 17,18 Estudis posteriors amb diferents projeccions radiològiques tampoc varen aconseguir millorar els resultats. 19,20 La introducció de la T.A.C. en el estudi d’aquestes fractures també va fracassar a l’hora d’intentar millorar l’índex de concordança i reproducibilitat en l’anàlisi de les mateixes. 21,22,23 Sols el grau d’experiència de l’observador semblava influir en la millor classificació de les fractures i en l’assoliment de millors índexs de concordança i reproducibilitat. 22

Altre defecte que s’ha imputat a la classificació de Neer es la manca d’inclusió de tots els tipus de fractura. Les fractures que afecten a les dos tuberositats deixant indemne la unitat cap-diàfisi, per bé que infreqüents, han estat publicades i no es recullen dintre de la classificació de Neer. 24

De la mateixa manera, fractures classificades dins del mateix grup poden tenir pronòstics molt diferents tal i com va demostrar Jackob en la seva descripció de les fractures de 4 parts en “valgo”. 25 (Fig. 4)


17. Sidor ML, Zuckerman JD, Lyon T, Koval K, Cuomo F, Schoenberg N. The Neer classification system for proximal humeral fractures. J Bone Joint Surg 1993;75A:1745-50.

18. Siebenrock KA, Gerber C. The reproducibility of classification of fractures of the proximal end of the humerus. J Bone Joint Surg 1993; 75A:1751-5.

19. Sidor ML, Zuckerman JD, Lyon T, Koval K, Schoenberg N. Classification of proximal humerus fractures: the contribution of the scapular lateral and axillary radiographs. J Shoulder Elbow Surg 1994;3:24-27.

20. Sjödén GOJ, Movin T, Günter P, Aspelin P, Ahrengart L, Ersmark H, Sperber A. Poor reproducibility of classification of proximal humeral fractures. Acta Orthop Scand 1997;68:239-42.

21. Bernstein J, Adler LM, Blank JE, Dalsey RM, Williams G, Iannotti J. Evaluation of the Neer system of classification of proximal humeral fractures with computed tomographic scans and plain radiographs. J Bone Joint Surg 1996;78A:1371-5.

22. Sjödén GOJ, Movin T, Aspelin P, Günter P, Shalabi A. 3D-radiographic analysis does not improve the Neer and AO classifications of proximal humeral fractures. Acta Orthop Scand 1999;70:325-8.

23. Edelson G, Kelly I, Vigder F, Reis ND. A three-dimensional classification for fractures of the proximal humerus. J Bone Joint Surg 2004;86B:413-25.

24. Torrens C, Melendo E, Solano A, Cáceres E. Two-Part Bituberosity Proximal Humeral Fracture: A Case Report. J Trauma 2008. Feb 12.

25. Jakob RP, Miniaci A, Anson PS, Jaberg H, Osterwalder A, Ganz R. Four-part valgus impacted fractures of the proximal humerus. J Bone Joint Surg 1991;73B:295-8.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter
(Hindemith)

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki