Fandom

VroniPlag Wiki

Analyse:Fbp/Fragment 036 01

31.199Seiten in
diesem Wiki
Add New Page
Add New Page Diskussion0


Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 36, Zeilen: 1-8
Quelle: Pinol 2006
Seite(n): 49, 50, Zeilen: 49: 7ff; 50: 1ff
En condicions normals, la reparació d’aquests errors de replicació de l’ADN (errors d’aparellament i petites insercions o delecions d’una o dues bases) s’inicia per la unió d’heterodímers MSH2-MSH6 al fragment danyat (Figura 2)40. Aquesta primera fase va seguida per un canvi conformacional d’aquestes molècules, el que facilita la unió del complex MLH1-PMS2. Posteriorment, és produeix l’escissió de la cadena d’ADN afecta i la síntesi d’una de nova. Quan s’han de reparar insercions/delecions més llargues, probablement intervé el complex MSH2-MSH343.

Figura 2. Mecanisme de reparació dels errors de replicació de l’ADN.

Fbp 036a diss.png


40. Gruber SB. New developments in Lynch syndrome (hereditary nonpolyposis colorectal cancer) and mismatch repair gene testing. Gastroenterology 2006;130:577-87.

43. Chung DC, Rustgi AK. DNA mismatch repair and cancer. Gastroenterology 1995;109:1685-99.

En condicions normals, la reparació d’aquests errors de replicació de l’ADN (errors d’aparellament i petites insercions o delecions d’una o dues bases) s’inicia per la unió d’heterodímers MSH2-MSH6 al fragment danyat (figura 6). Aquesta primera fase va seguida per un canvi conformacional d’aquestes mol·lècules, el que facilita la unió del complex MLH1-PMS2. Posteriorment, és produeix l’escissió de la cadena d’ADN afecta i la síntesi

[page 50]

d’una de nova. Quan s’han de reparar insercions/delecions més llargues, probablement intervé el complex MSH2-MSH361.

Fbp 036a source.png

Figura 6. Mecanisme de reparació dels errors de replicació de l’ADN.


61. Chung DC, Rustgi AK. DNA mismatch repair and cancer. Gastroenterology 1995;109:1685-99.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Gruber (2006) does not contain the figure 2.

Sichter
(Hindemith)
Fakten zu „Fbp/Fragment 036 01RDF-Feed
BearbeiterHindemith
FragmentStatusZuSichten +
KuerzelFbp +
QuellePinol 2006 +
SeiteArbeit36 +
SeiteQuelle49, 50 +
Sichter(Hindemith)
TypusVerschleierung +
ZeileArbeit1-8 +
ZeileQuelle49: 7ff; 50: 1ff +

Auch bei Fandom

Zufälliges Wiki