FANDOM


Important pages


Sources

Source Author Title Publ. Year Bib. FN
Jlb/Muniesa 2007 Josep M. Muniesa i Portolés Anàlisi de les expectatives dels pacients candidats a artroplàstia total de genoll 2007 yes yes


Fragments (Plagiarism, reviewed)

No FragmentFragments (Plagiarism, unreviewed)

5 Fragments

[1.] Analyse:Jlb/Fragment 016 05 - Diskussion
Bearbeitet: 10. December 2014, 01:31 Hindemith
Erstellt: 10. December 2014, 01:31 (Hindemith)
Fragment, Jlb, Muniesa 2007, SMWFragment, Schutzlevel, Verschleierung, ZuSichten

Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 16, Zeilen: 5-21
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 23, Zeilen: 1ff
2.1.3. Epidemiologia

Catalunya, des de l’any 1975 i fins al 1996, va patir un descens important de la taxa de natalitat 19, mentre que l’esperança de vida s’anava incrementant paral·lelament. Aquest fenòmen va fer que el grup de població d’edat avançada augmentés proporcionalment i, si en l’any 1996 les persones de més de 65 anys eren 991.706, que representa el 16,3% de la població d’aleshores, es calcula que aquest percentatge augmentarà al 18% a l’any 2016.

En aquesta situació poblacional, és difícil calcular amb precisió la prevalença de les malalties de l’aparell locomotor, ja que varia en funció del mètode utilitzat per al seu diagnòstic. El mitjà més freqüentment emprat en els estudis epidemiològics és el radiològic, però s’ha de tenir en compte que la radiología simple no detecta els canvis degeneratius articulars fins que aquests són ja bastant evidents i, per això, es considera un sistema poc sensible.

Tot i aqustes limitacions, en el Pla de Salut 1999-2001 es recull que el 32,2% dels catalans refereixen patir o haver patit l’artrosi com a transtorn crònic. D’altra banda s’accepta que a la població general espanyola la prevalença de l’artrosi de qualsevol articulació és del 24%. 20


19. Jané M, Prats R, Plasència A. Indicadors de Salut Maternoinfantil a Catalunya 2000-2002. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2005.

20. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo: 1-12.

2.1.3. Epidemiologia

Catalunya, des de l’any 1975 i fins al 1996, va patir un descens important de la taxa de natalitat11, mentre que l’esperança de vida s’anava incrementant paral·lelament. Aquest fenomen va fer que el grup de població d’edat avançada augmentés proporcionalment i, si en l’any 1996 les persones de més de 65 anys eren 991.706, que representa el 16.3% de la població d’aleshores, es calcula que aquest percentatge augmentarà al 18% a l’any 2016.

En aquest rerefons poblacional, és difícil calcular amb precisió la prevalença de les malalties de l’aparell locomotor, ja que varia en funció del mètode utilitzat per al seu diagnòstic. El mitjà més freqüentment emprat en els estudis epidemiològics és el radiològic, però s’ha de tenir en compte que la radiografia simple no detecta els canvis degeneratius articulars fins que aquests són ja bastant evidents i per això es considera un sistema poc sensible.

Tot i aquestes limitacions, en el Pla de Salut 1999-2001 es recull que el 32.2% dels catalans refereixen patir o haver patit l’artrosi com a trastorn crònic. D’altra banda, s’accepta que a la població general espanyola la prevalença de l’artrosi de qualsevol articulació és del 24%.12


11. Jané M, Prats R, Plasència A. Indicadors de Salut Maternoinfantil a Catalunya 2000- 2002. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2005

12. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo:1-12.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter

[2.] Analyse:Jlb/Fragment 023 01 - Diskussion
Bearbeitet: 10. December 2014, 02:21 Hindemith
Erstellt: 10. December 2014, 02:11 (Hindemith)
Fragment, Jlb, KomplettPlagiat, Muniesa 2007, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 23, Zeilen: 1ff (entire page)
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 32, 33, Zeilen: 32: 17ff; 33: 1ff
2.2.7. Gonartrosi i limitació de l’activitat

Com s’ha vist al parlar de la prevalença, el genoll és una de les grans articulacions que més s’afecten per l’artrosi, però no és la freqüència de la gonartrosi el que la fa important, sinó el seu potencial de generar limitació en l’activitat. 42 Així, es calcula que la gonartrosi causa símptomes invalidants en un 10% de les persones més grans de 55 anys i que una quarta part d’aquestes pateixen una discapacitat greu. 29,43 El risc de discapacitat atribuïble a la gonartrosi és tan elevat com el causat per les cardiopaties i és superior al d’altres transtorns mèdics de l’ancià. 44 Un informe de l’OMS 45 sobre la càrrega global de la malaltia indica que és molt probable que la gonartrosi passi a esser la quarta causa global més important de limitacions en les dones i la vuitena en els homes. Si ens referim novament a l’estudi de Rodríguez-Pla et al, 41 la cifra global de gonartrosi afectaria aproximadament a 600.000 individus a Catalunya i, seguint el càlcul segons els percentatges abans esmentats, s’estimaria que estem parlant d’uns 60.000 individus amb algun grau de limitació per la gonartrosi, dels quals 12.500 tindrien una limitació important.

2.2.8. Factors de risc

Els factors de risc de patir gonartrosi es poden dividir en dos grans apartats:20,29

• Factors de risc de desenvolupar gonartrosi: No modificables i modificables

• Factors de risc associats a la progressió de la gonartrosi


20. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo: 1-12.

29. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JWJ, Dieppe P, et al Recomendaciones de la EULAR 2003: Un enfoque del tratamiento de la artrosis de rodilla basado en la evidencia: informe del grupo de trabajo del Standing Comittee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT) Ann Rheum Dis 2003; 62:1145-55.

41. Rodríguez Pla A, Reyner A, Escola A. Prevalencia de la artrosis de rodilla en una muestra de la población catalana. Rev Patologia de la Rodilla 1997; 3:19- 23.

42. Günther KP, Stürmer T, Sauerland S, Zeissig I, Sun Y, Kessler S, Scharf HP, Brenner H, Puhl W. Prevalence of generalised osteoarthritis in patients with advanced hip and knee osteoarthritis: The Ulm Osteoarthritis Study. Ann Rheum Dis 1998; 57:717-23.

43. Dawson J, Juszczak E, Thorogood M, Marks S-A, Dodd C, Fitzpatrick R. An investigation of risk factors for symptomatic osteoarthritis of the knee in women using a life course approach. J Epidemiol Community Health 2003; 57:823-30.

44. Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ, Anthony JM, Zhang Y, Wilson PW, et al. The effects of specific medical conditions on the functional limitations of elders in the Framingham study. Am J Publ Health 1994; 84:351-8.

45. Murray CJL, López AD. The global burden of disease. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1997.

2.2.7. Gonartrosi i limitació de l’activitat

Com s’ha vist al parlar de la prevalença, el genoll és una de les articulacions grans que més s’afecten per l’artrosi, però no és només la freqüència de la gonartrosi el que la fa important, sinó el seu potencial de generar limitació en l’activitat.20 Així, es calcula que la gonartrosi causa símptomes invalidants en un 10% de les persones més grans de 55 anys i que una quarta part d’aquestes pateixen una discapacitat greu.17,21 El risc de discapacitat atribuïble a la gonartrosi és tan elevat com el causat per les cardiopaties i

[page 33]

és superior al d’altres trastorns mèdics de l’ancià.22 Un informe de l’OMS23 sobre la càrrega global de la malaltia indica que és molt probable que la gonartrosi passi a ser la quarta causa global més important de limitacions en les dones i la vuitena en els homes. Si ens referim novament a l’estudi de Rodríguez-Plà et al,19 la xifra global de gonartrosi afectaria aproximadament a 600.000 individus a Catalunya i, seguint el càlcul segons els percentatges abans esmentats, s’estimaria que estem parlant d’uns 60.000 individus amb algun grau de limitació per la gonartrosi, dels quals 12.500 tindrien una limitació important.

2.2.8. Factors de risc

Els factors de risc de patir gonartrosi es poden dividir en dos grans apartats: 12,17

- Factors de risc de desenvolupar gonartrosi: No modificables i modificables

- Factors de risc associats a la progressió de la gonartrosi


12. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo:1-12.

17. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JWJ, Dieppe P, et al Recomendaciones de la EULAR 2003: Un enfoque del tratamiento de la artrosis de rodilla basado en la evidencia: informe del grupo de trabajo del Standing Comittee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT) Ann Rheum Dis 2003; 62:1145-55.

19. Rodríguez Pla A, Reyner A, Escola A. Prevalencia de la artrosis de rodilla en una muestra de la población catalana. Rev Patologia de la Rodilla 1997;3:19-23.

20. Günther KP, Stürmer T, Sauerland S, Zeissig I, Sun Y, Kessler S, Scharf HP, Brenner H, Puhl W. Prevalence of generalised osteoarthritis in patients with advanced hip and knee osteoarthritis: The Ulm Osteoarthritis Study. Ann Rheum Dis 1998; 57:717-23.

21. Dawson J, Juszczak E, Thorogood M, Marks S-A, Dodd C, Fitzpatrick R. An investigation of risk factors for symptomatic osteoarthritis of the knee in women using a life course approach. J Epidemiol Community Health 2003;57:823-30.

22. Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ, Anthony JM, Zhang Y, Wilson PW, et al. The effects of specific medical conditions on the functional limitations of elders in the Framingham study. Am J Publ Health 1994;84:351-8

23. Murray CJL, López AD. The global burden of disease. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1997.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter
(Hindemith)

[3.] Analyse:Jlb/Fragment 077 01 - Diskussion
Bearbeitet: 10. December 2014, 01:28 Hindemith
Erstellt: 10. December 2014, 01:25 (Hindemith)
Fragment, Jlb, KomplettPlagiat, Muniesa 2007, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 77, Zeilen: 1ff (entire page)
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 75, Zeilen: 8ff
Resulta útil disposar de valors normalitzats de referència de la població general. Les mitjanes i les desviacions estàndard (DE) de cadascuna de les dimensions del SF-36 a la població general espanyola s’han calculat per a cada sexe i grup d’edat per separat. A les Figures 12 i 13 podem veure els valors per a la població espanyola segons edat i sexe (home i dona, respectivament). Únicament s’inclouen els grups d’edat més freqüentment observats en aquest estudi 171,172.

Les preguntes de la versió estàndard fan referència a les quatre setmanes anteriors a l’administració del qüestionari, encara que hi ha una versió aguda que avalua la setmana anterior a l’administració del qüestionari.

El qüestionari no està dissenyat per a proporcionar un índex global, encara que s’han proposat puntuacions resum de salut física i de salut mental, mitjançant la combinació de les respostes dels ítems. Les respostes de cada ítem es codifiquen i es transformen en dos components resum (o components estandarditzats): el Físic (PCS) i el Mental (MCS) que permeten comparar els valors obtinguts amb els valors poblacionals. Per a la població general espanyola, aquests dos components resum tenen una mitjana de 50 i una DE de 10, de manera que totes les puntuacions per sobre o per sota de 50 són millors o pitjors, respectivament, que les de la població general espanyola.


171. Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C, De la Fuente L. Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36. Med Clin (Barc) 1998; 111:410-6.

172. Becerra JA. Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes candidatos a cirugía ortopédica. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 2005.

Resulta útil disposar de valors normalitzats de referència de la població general. Les mitjanes i les desviacions estàndard (DE) de cadascuna de les dimensions del SF-36 a la població general espanyola s’han calculat per a cada sexe i grup d’edat per separat. A les Figures 24 i 25 podem veure els valors per a la població espanyola segons edat i sexe (home i dona, respectivament). Únicament s’inclouen els grups d’edat més freqüentment observats en aquest estudi.127,128

Les preguntes de la versió estàndard fan referència a les quatre setmanes anteriors a l’administració del qüestionari, encara que hi ha una versió aguda que avalua la setmana anterior a l’administració del qüestionari.

El qüestionari no està dissenyat per a proporcionar un índex global, encara que s’han proposat puntuacions resum de salut física i de salut mental, mitjançant la combinació de les respostes dels ítems. Les respostes de cada ítem es codifiquen i es transformen en dos components resum (o components estandarditzats): el Físic (PCS) i el Mental (MCS) que permeten comparar els valors obtinguts amb els valors poblacionals. Per a la població general espanyola, aquests dos components resum tenen una mitjana de 50 i una DE de 10, de manera que totes les puntuacions per sobre o per sota de 50 són millors o pitjors, respectivament, que les de la població general espanyola.


127. Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C, De la Fuente L. Valores poblacionales de referencia de la versión española del Cuestionario de Salud SF-36. Med Clin (Barc) 1998;111:410-6.

128. Becerra JA. Valoración de la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes candidatos a cirugía ortopédica. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 2005.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter

[4.] Analyse:Jlb/Fragment 083 05 - Diskussion
Bearbeitet: 10. December 2014, 01:13 Hindemith
Erstellt: 10. December 2014, 01:13 (Hindemith)
Fragment, Jlb, KomplettPlagiat, Muniesa 2007, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 83, Zeilen: 5-19
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 77, Zeilen: 77: 9ff
4.7.9. Hospital for Special Surgery Knee Replacement Expectations Survey

Aquesta enquesta, publicada en un treball de Mancuso et al.177 a l’any 2001 recull en 17 ítems, les expectatives dels pacients que estan a punt de ser intervinguts amb una ATG. Aquests 17 ítems estan puntuats en 5 caselles, de l’1 al 5 en funció de la intensitat de l’expectativa:

- Casella 1 (Molt important): Expectativa molt important

- Casella 2 (Quelcom important): Expectativa quelcom important

- Casella 3 (Una mica important): Expectativa només una mica important

- Casella 4 (No espero això): No expectativa (perquè no s’espera)

- Casella 5 (Això no m’afecta): No expectativa (perquè no l’afecta)

Segons el treball original, els 17 ítems varen ser extrets d’una àmplia enquesta realitzada a 161 pacients candidats a ATG mitjançant una pregunta oberta ‘¿Quines són les seves expectatives respecte de la cirurgia que es realitzarà en el seu genoll?’.


177. Mancuso CA, Sculco TP, Wickiewicz TL, Jones EC, Robbins L, Warren R, Williams-Russo P. Patients’ Expectations of Knee Surgery. J Bone Joint Surg Am 2001; 83- A:1005-12.

4.7.6. Hospital for Special Surgery Knee Replacement Expectations Survey

Aquesta enquesta, publicada en un treball de Mancuso et al75 a l’any 2001 recull en 17 ítems, les expectatives dels pacients que estan a punt de ser intervinguts amb una ATG. Aquests 17 ítems estan puntuats en 5 caselles, de l’1 al 5 en funció de la intensitat de l’expectativa:

- Casella 1 (Molt important): Expectativa molt important

- Casella 2 (Quelcom important): Expectativa quelcom important

- Casella 3 (Una mica important): Expectativa només una mica important

- Casella 4 (No espero això): No expectativa (perquè no s’espera)

- Casella 5 (Això no m’afecta): No expectativa (perquè no l’afecta)

Segons el treball original, els 17 ítems varen ser extrets d’una àmplia enquesta realitzada a 161 pacients candidats a ATG mitjançant una pregunta oberta ‘¿Quines són les seves expectatives respecte de la cirurgia que es realitzarà en el seu genoll?’.


75. Mancuso CA, Sculco TP, Wickiewicz TL, Jones EC, Robbins L, Warren R, Williams- Russo P. Patients’ Expectations of Knee Surgery. J Bone Joint Surg Am 2001;83- A:1005-12.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter

[5.] Analyse:Jlb/Fragment 084 01 - Diskussion
Bearbeitet: 10. December 2014, 01:10 Hindemith
Erstellt: 10. December 2014, 01:08 (Hindemith)
Fragment, Jlb, KomplettPlagiat, Muniesa 2007, SMWFragment, Schutzlevel, ZuSichten

Typus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 84, Zeilen: 1ff (entire page)
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 77, 78, Zeilen: 77: last lines; 78: 1ff
També se’ls hi feia una segona pregunta ‘Quant d’important és cada expectativa?’ amb les possibles opcions de resposta des de ‘molt important’ a ‘no important’. Les respostes van ser agrupades i classificades en categories i, posteriorment, un grup de cirurgians ortopedes va eliminar aquelles que no tenien rellevància clínica.

Posteriorment es va calcular la reproductibilitat test-retest mitjançant el test estadístic del càlcul Kappa de cada un dels ítems, treient-ne aquells que no arribaven al valor de 0.4 de kappa i conservant els de valor igual o superior a 0.4. Així varen confeccionar una llista de 17 ítems amb els valors kappa oscil·lant entre 0.4 i 0.8, la traducció de la qual s’ha utilitzat en el present treball (Figura 15).

També se’ls hi feia una segona pregunta ‘Quant d’important és cada expectativa?’ amb les possibles opcions de resposta des de ‘molt important’ a ‘no important’. Les

[page 78]

respostes van ser agrupades i classificades en categories i, posteriorment, un grup de cirurgians ortopedes va eliminar aquelles que no tenien rellevància clínica. Posteriorment es va calcular la reproductibilitat test-retest mitjançant el test estadístic del càlcul Kappa de cada un dels ítems, treient-ne aquells que no arribaven al valor de 0.4 de kappa i conservant els de valor igual o superior a 0.4. Així varen confeccionar una llista de 17 ítems amb els valors kappa oscil·lant entre 0.4 i 0.8, la traducció de la qual s’ha utilitzat en el present treball (Annex 2).

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter


Fragments (No evaluation)

No FragmentFragments (Not plagiarism)

No FragmentFragments (Not completed)

No FragmentStörung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki