FANDOMTypus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No
Untersuchte Arbeit:
Seite: 16, Zeilen: 5-21
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 23, Zeilen: 1ff
2.1.3. Epidemiologia

Catalunya, des de l’any 1975 i fins al 1996, va patir un descens important de la taxa de natalitat 19, mentre que l’esperança de vida s’anava incrementant paral·lelament. Aquest fenòmen va fer que el grup de població d’edat avançada augmentés proporcionalment i, si en l’any 1996 les persones de més de 65 anys eren 991.706, que representa el 16,3% de la població d’aleshores, es calcula que aquest percentatge augmentarà al 18% a l’any 2016.

En aquesta situació poblacional, és difícil calcular amb precisió la prevalença de les malalties de l’aparell locomotor, ja que varia en funció del mètode utilitzat per al seu diagnòstic. El mitjà més freqüentment emprat en els estudis epidemiològics és el radiològic, però s’ha de tenir en compte que la radiología simple no detecta els canvis degeneratius articulars fins que aquests són ja bastant evidents i, per això, es considera un sistema poc sensible.

Tot i aqustes limitacions, en el Pla de Salut 1999-2001 es recull que el 32,2% dels catalans refereixen patir o haver patit l’artrosi com a transtorn crònic. D’altra banda s’accepta que a la població general espanyola la prevalença de l’artrosi de qualsevol articulació és del 24%. 20


19. Jané M, Prats R, Plasència A. Indicadors de Salut Maternoinfantil a Catalunya 2000-2002. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2005.

20. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo: 1-12.

2.1.3. Epidemiologia

Catalunya, des de l’any 1975 i fins al 1996, va patir un descens important de la taxa de natalitat11, mentre que l’esperança de vida s’anava incrementant paral·lelament. Aquest fenomen va fer que el grup de població d’edat avançada augmentés proporcionalment i, si en l’any 1996 les persones de més de 65 anys eren 991.706, que representa el 16.3% de la població d’aleshores, es calcula que aquest percentatge augmentarà al 18% a l’any 2016.

En aquest rerefons poblacional, és difícil calcular amb precisió la prevalença de les malalties de l’aparell locomotor, ja que varia en funció del mètode utilitzat per al seu diagnòstic. El mitjà més freqüentment emprat en els estudis epidemiològics és el radiològic, però s’ha de tenir en compte que la radiografia simple no detecta els canvis degeneratius articulars fins que aquests són ja bastant evidents i per això es considera un sistema poc sensible.

Tot i aquestes limitacions, en el Pla de Salut 1999-2001 es recull que el 32.2% dels catalans refereixen patir o haver patit l’artrosi com a trastorn crònic. D’altra banda, s’accepta que a la població general espanyola la prevalença de l’artrosi de qualsevol articulació és del 24%.12


11. Jané M, Prats R, Plasència A. Indicadors de Salut Maternoinfantil a Catalunya 2000- 2002. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. 2005

12. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo:1-12.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki