FANDOMTypus
KomplettPlagiat
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 23, Zeilen: 1ff (entire page)
Quelle: Muniesa 2007
Seite(n): 32, 33, Zeilen: 32: 17ff; 33: 1ff
2.2.7. Gonartrosi i limitació de l’activitat

Com s’ha vist al parlar de la prevalença, el genoll és una de les grans articulacions que més s’afecten per l’artrosi, però no és la freqüència de la gonartrosi el que la fa important, sinó el seu potencial de generar limitació en l’activitat. 42 Així, es calcula que la gonartrosi causa símptomes invalidants en un 10% de les persones més grans de 55 anys i que una quarta part d’aquestes pateixen una discapacitat greu. 29,43 El risc de discapacitat atribuïble a la gonartrosi és tan elevat com el causat per les cardiopaties i és superior al d’altres transtorns mèdics de l’ancià. 44 Un informe de l’OMS 45 sobre la càrrega global de la malaltia indica que és molt probable que la gonartrosi passi a esser la quarta causa global més important de limitacions en les dones i la vuitena en els homes. Si ens referim novament a l’estudi de Rodríguez-Pla et al, 41 la cifra global de gonartrosi afectaria aproximadament a 600.000 individus a Catalunya i, seguint el càlcul segons els percentatges abans esmentats, s’estimaria que estem parlant d’uns 60.000 individus amb algun grau de limitació per la gonartrosi, dels quals 12.500 tindrien una limitació important.

2.2.8. Factors de risc

Els factors de risc de patir gonartrosi es poden dividir en dos grans apartats:20,29

• Factors de risc de desenvolupar gonartrosi: No modificables i modificables

• Factors de risc associats a la progressió de la gonartrosi


20. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo: 1-12.

29. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JWJ, Dieppe P, et al Recomendaciones de la EULAR 2003: Un enfoque del tratamiento de la artrosis de rodilla basado en la evidencia: informe del grupo de trabajo del Standing Comittee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT) Ann Rheum Dis 2003; 62:1145-55.

41. Rodríguez Pla A, Reyner A, Escola A. Prevalencia de la artrosis de rodilla en una muestra de la población catalana. Rev Patologia de la Rodilla 1997; 3:19- 23.

42. Günther KP, Stürmer T, Sauerland S, Zeissig I, Sun Y, Kessler S, Scharf HP, Brenner H, Puhl W. Prevalence of generalised osteoarthritis in patients with advanced hip and knee osteoarthritis: The Ulm Osteoarthritis Study. Ann Rheum Dis 1998; 57:717-23.

43. Dawson J, Juszczak E, Thorogood M, Marks S-A, Dodd C, Fitzpatrick R. An investigation of risk factors for symptomatic osteoarthritis of the knee in women using a life course approach. J Epidemiol Community Health 2003; 57:823-30.

44. Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ, Anthony JM, Zhang Y, Wilson PW, et al. The effects of specific medical conditions on the functional limitations of elders in the Framingham study. Am J Publ Health 1994; 84:351-8.

45. Murray CJL, López AD. The global burden of disease. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1997.

2.2.7. Gonartrosi i limitació de l’activitat

Com s’ha vist al parlar de la prevalença, el genoll és una de les articulacions grans que més s’afecten per l’artrosi, però no és només la freqüència de la gonartrosi el que la fa important, sinó el seu potencial de generar limitació en l’activitat.20 Així, es calcula que la gonartrosi causa símptomes invalidants en un 10% de les persones més grans de 55 anys i que una quarta part d’aquestes pateixen una discapacitat greu.17,21 El risc de discapacitat atribuïble a la gonartrosi és tan elevat com el causat per les cardiopaties i

[page 33]

és superior al d’altres trastorns mèdics de l’ancià.22 Un informe de l’OMS23 sobre la càrrega global de la malaltia indica que és molt probable que la gonartrosi passi a ser la quarta causa global més important de limitacions en les dones i la vuitena en els homes. Si ens referim novament a l’estudi de Rodríguez-Plà et al,19 la xifra global de gonartrosi afectaria aproximadament a 600.000 individus a Catalunya i, seguint el càlcul segons els percentatges abans esmentats, s’estimaria que estem parlant d’uns 60.000 individus amb algun grau de limitació per la gonartrosi, dels quals 12.500 tindrien una limitació important.

2.2.8. Factors de risc

Els factors de risc de patir gonartrosi es poden dividir en dos grans apartats: 12,17

- Factors de risc de desenvolupar gonartrosi: No modificables i modificables

- Factors de risc associats a la progressió de la gonartrosi


12. Blanco-García FJ, Fernández Lópèz JC, Galdo Fernández F. Artrosis. MEDICINE Revisiones Clínico Terapéuticas 2004; Marzo:1-12.

17. Jordan KM, Arden NK, Doherty M, Bannwarth B, Bijlsma JWJ, Dieppe P, et al Recomendaciones de la EULAR 2003: Un enfoque del tratamiento de la artrosis de rodilla basado en la evidencia: informe del grupo de trabajo del Standing Comittee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT) Ann Rheum Dis 2003; 62:1145-55.

19. Rodríguez Pla A, Reyner A, Escola A. Prevalencia de la artrosis de rodilla en una muestra de la población catalana. Rev Patologia de la Rodilla 1997;3:19-23.

20. Günther KP, Stürmer T, Sauerland S, Zeissig I, Sun Y, Kessler S, Scharf HP, Brenner H, Puhl W. Prevalence of generalised osteoarthritis in patients with advanced hip and knee osteoarthritis: The Ulm Osteoarthritis Study. Ann Rheum Dis 1998; 57:717-23.

21. Dawson J, Juszczak E, Thorogood M, Marks S-A, Dodd C, Fitzpatrick R. An investigation of risk factors for symptomatic osteoarthritis of the knee in women using a life course approach. J Epidemiol Community Health 2003;57:823-30.

22. Guccione AA, Felson DT, Anderson JJ, Anthony JM, Zhang Y, Wilson PW, et al. The effects of specific medical conditions on the functional limitations of elders in the Framingham study. Am J Publ Health 1994;84:351-8

23. Murray CJL, López AD. The global burden of disease. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1997.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter
(Hindemith)

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki