FANDOMTypus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 230, Zeilen: 1-16
Quelle: Romeu 2006
Seite(n): 208, 209, Zeilen: 208: 1ff; 209: 1ff
La incidència del distrès oxidatiu sobre la salut dels individus és indubtable i, per tant, és important disposar de tècniques de rutina per valorar directament o indirectament la quantitat d’ERO produïdes i determinar l’activitat, la disponibilitat i l’efectivitat dels sistemes protectors anti-ERO. La valoració puntual d'un biomarcador lligat al distrès oxidatiu resulta insuficient per determinar l'estat del balanç antioxidant-prooxidant en situació normal o patològica, i ens aporta molt poca informació d’on està localitzat el desequilibri. També cal considerar que hi ha una defensa primària i secundària enfront els radicals lliures. Aquest fet pot explicar que l’augment d’un enzim o sistema antioxidant impliqui, a vegades, una bona protecció, (defensa primària), i altres cops evidenciï un excés de radicals que es tradueix en una sobreproducció d’antioxidants, (defensa secundària o de resposta). De la mateixa manera, la disminució dels sistemes de protecció pot ser deguda al fet que no són necessaris, o a que els sistemes secundaris no s’activen, o a una disfunció en la seva producció, fet que conduiria a l’organisme a tenir estrès oxidatiu. La incidència de les ERO en la salut dels individus és indubtable i, per tant, és important disposar de tècniques de rutina per valorar directa o indirectament la quantitat d’ERO produïdes i determinar l’activitat, la disponibilitat i l’efectivitat dels sistemes protectors anti-ERO.

[...]

Com ja s’ha comentat, la valoració puntual d'un paràmetre lligat a l'estrès oxidatiu resulta insuficient per determinar l'estat del balanç antioxidant-prooxidant, en situació normal o patològica, i ens aporta molt poca informació d’on està localitzat el desequilibri.

[page 209]

Per altra banda, hi ha una defensa primària i secundària enfront els radicals lliures. Aquest fet pot explicar que l'augment d'un enzim o sistema antioxidant impliqui, a vegades, una bona protecció, defensa primària, i altres cops evidenciï un excés de radicals que es tradueix en una sobreproducció d'antioxidants, defensa secundària o de resposta. De la mateixa manera, la disminució dels sistemes de protecció pot ser deguda al fet que no són necessaris, que els sistemes secundaris no s'activen, o a una disfunció en la seva producció, fet que conduiria a l’organisme a tenir estrès oxidatiu.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter
(Hindemith)

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki