Fandom

VroniPlag Wiki

Analyse:Xof/Fragment 230 01

31.172Seiten in
diesem Wiki
Add New Page
Add New Page Diskussion0


Typus
Verschleierung
Bearbeiter
Hindemith
Gesichtet
No.png
Untersuchte Arbeit:
Seite: 230, Zeilen: 1-16
Quelle: Romeu 2006
Seite(n): 208, 209, Zeilen: 208: 1ff; 209: 1ff
La incidència del distrès oxidatiu sobre la salut dels individus és indubtable i, per tant, és important disposar de tècniques de rutina per valorar directament o indirectament la quantitat d’ERO produïdes i determinar l’activitat, la disponibilitat i l’efectivitat dels sistemes protectors anti-ERO. La valoració puntual d'un biomarcador lligat al distrès oxidatiu resulta insuficient per determinar l'estat del balanç antioxidant-prooxidant en situació normal o patològica, i ens aporta molt poca informació d’on està localitzat el desequilibri. També cal considerar que hi ha una defensa primària i secundària enfront els radicals lliures. Aquest fet pot explicar que l’augment d’un enzim o sistema antioxidant impliqui, a vegades, una bona protecció, (defensa primària), i altres cops evidenciï un excés de radicals que es tradueix en una sobreproducció d’antioxidants, (defensa secundària o de resposta). De la mateixa manera, la disminució dels sistemes de protecció pot ser deguda al fet que no són necessaris, o a que els sistemes secundaris no s’activen, o a una disfunció en la seva producció, fet que conduiria a l’organisme a tenir estrès oxidatiu. La incidència de les ERO en la salut dels individus és indubtable i, per tant, és important disposar de tècniques de rutina per valorar directa o indirectament la quantitat d’ERO produïdes i determinar l’activitat, la disponibilitat i l’efectivitat dels sistemes protectors anti-ERO.

[...]

Com ja s’ha comentat, la valoració puntual d'un paràmetre lligat a l'estrès oxidatiu resulta insuficient per determinar l'estat del balanç antioxidant-prooxidant, en situació normal o patològica, i ens aporta molt poca informació d’on està localitzat el desequilibri.

[page 209]

Per altra banda, hi ha una defensa primària i secundària enfront els radicals lliures. Aquest fet pot explicar que l'augment d'un enzim o sistema antioxidant impliqui, a vegades, una bona protecció, defensa primària, i altres cops evidenciï un excés de radicals que es tradueix en una sobreproducció d'antioxidants, defensa secundària o de resposta. De la mateixa manera, la disminució dels sistemes de protecció pot ser deguda al fet que no són necessaris, que els sistemes secundaris no s'activen, o a una disfunció en la seva producció, fet que conduiria a l’organisme a tenir estrès oxidatiu.

Anmerkungen

The source is not mentioned.

Sichter
(Hindemith)
Fakten zu „Xof/Fragment 230 01RDF-Feed
BearbeiterHindemith
FragmentStatusZuSichten +
KuerzelXof +
QuelleRomeu 2006 +
SeiteArbeit230 +
SeiteQuelle208, 209 +
Sichter(Hindemith)
TypusVerschleierung +
ZeileArbeit1-16 +
ZeileQuelle208: 1ff; 209: 1ff +

Auch bei Fandom

Zufälliges Wiki