FANDOM


Dieser Pressespiegel enthält Pressemeldungen (Print/Online), TV- und Radiosendungen mit deutlichem Bezug zum VroniPlag Wiki und/oder seinen bearbeiteten Fällen. Dieser Hinweis sollte vor einem Eintrag unbedingt zur Kenntnis genommen werden. Ältere Meldungen finden sich im Archiv.

[€] Text hinter Bezahlschranke

[X] Text inzwischen gelöscht/nicht mehr zugänglich

25. April 2018Bearbeiten

 • pro. Christiches Medienmagazin: Der Unerhörte (Nicolai Franz) "Der letzte, der hierzulande mit einem vergleichbaren Drang und Fähigkeit zur Selbstinszenierung auffiel, von dem spricht heute fast niemand mehr. Karl-Theodor zu Guttenberg erlebte nach seinem beispiellosen Aufstieg einen ebenso jähen Absturz, als bekannt wurde, dass er bei seiner Doktorarbeit geschummelt hatte. Das hat Söder nicht, er trägt seinen Titel noch. Und natürlich haben die Plagiatsjäger des 'Vroniplag' seine Dissertation über die wenig Nervenkitzel versprechende 'Entwicklung der Kommunalgesetzgebung im rechtsrheinischen Bayern zwischen 1802 und 1818' genauestens geprüft. Da kann sich Söder manchen Hinweis auf seinen einstigen Rivalen nicht verkneifen, auch nicht in der Kirche."

18. April 2018Bearbeiten

 • Juristische Arbeitsblätter (Nr. 5/2018, S. 399-???): Entziehung des Doktorgrades wegen Plagiats (Timo Hebeler) "Der S wurde im Jahre 1986 durch die Philosophische Fakultät der nordrhein-westfälischen Universität U nach Einreichung einer Dissertation der Doktorgrad (Dr. phil.) verliehen. [...] Im Jahr 2011 veröffentlichte die Internetplattform 'VroniPlag' das Ergebnis einer elektronischen Prüfung der Dissertation, wonach ungefähr 47 % der Seiten wörtliche oder umformulierte Übernahmen aus Arbeiten anderer Autoren enthielten, ohne die richtige Quelle anzugeben (Plagiatsstellen). [...] Bekanntheit, Plagiatsfälle aufzudecken, hat dabei die Internetplattform 'VroniPlag' erlangt. Einen solchen Plagiatsfall hat die vorliegende Entscheidung des BVerwG, die die erste dieses Gerichts zu diesem Fragenkreis darstellt, zum Gegenstand. [...] Die Entscheidung [des BVerwG] überzeugt."
 • Frankfurter Allgemeine Zeitung (S. N4): Auf der langen Bank [bei FAZ.NET u.d.T Auch mit Diebstahl kann man es weit bringen [€] ] (Jochen Zenthöfer) "Warum Annette Schavan noch Ministerin sein könnte: Universitäten reagieren auf Plagiate meist schleppend und sehr unterschiedlich. Eine Spurensuche im föderalen Deutschland. [...] Auf der allgemein zugänglichen Plattform 'VroniPlag Wiki' diskutiert eine Schar von Freiwilligen über derzeit 180 Dissertationen und 13 Habilitationsschriften und informiert die betroffenen Hochschulen. [...] Der Rechtsprofessor Gerhard Dannemann von der HU Berlin erklärt, dass die Aufklärung nicht von der Schwere des wissenschaftlichen Fehlverhaltens abhänge. Es habe vielmehr damit zu tun, welche Leute vor Ort sitzen und wie sie mit den Regeln umgehen: 'Das ist schon eine gewisse Lotterie.'"

17. April 2018Bearbeiten

 • Denník N: Protesty a kauzy, pochvala aj hanba. Témy týždňa 9. 4. 2018 – 15. 4. 2018 (dt. Google-Übersetzung) (Peter Dráľ) "Denník SME medzitým upozornil na to, že UK udelila doktorské tituly nemeckým doktorandom, o ktorých sa v Nemecku následne písalo pre dôvodné podozrenia z plagiátorstva. V dvoch prípadoch ide o dizertačné práce, ktoré odobrila Fakulta managementu, v treťom Filozofická fakulta.
  To, akým spôsobom získavajú nemeckí študenti a akademici tituly, kontroluje stránka VroniPlag, ktorá si všíma aj plagiátorstvo."

15. April 2018Bearbeiten

 • Plus: ŠKANDÁL na najväčšej slovenskej univerzite: Odoberú nemeckým doktorandom tituly? (dt. Google-Übersetzung) (engl. Google-Übersetzung) (nin) "Nemecká internetová platforma VroniPlag upozornila na podozrivé práce nemeckých študentov, ktorí k písmenkám pred menom prišli na Slovensku. [...] Môže však škandál viesť až k odobratiu doktorských titulov zahraničným študentom? [...] 'Zákon o vysokých školách neupravuje odobratie titulu. Nemáme legislatívny nástroj na tento krok,' okomentovala univerzita. V prípade, že by vysoká škola dodatočne zistila, že pri záverečnej práci absolvent porušil autorské práva inej osoby v takom rozsahu, v ktorom by bolo možné dospieť k záveru, že neboli splnené podmienky na riadne skončenie štúdia, môže podať určovaciu žalobu na súd. Na jej základe súd môže rozhodnúť o neplatnosti dokladov o skončení štúdia."

13. April 2018Bearbeiten

 • Školský servis: Vyjadrenie UK v Bratislave k medializovanému prípadu plagiátorstva (dt. Google-Übersetzung) (Lenka Miller [Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit, Comenius-Universität Bratislava]) "Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením prijalo medializovanú informáciu o tom, že v rokoch 2008, 2009 a 2015 boli na jej pôde úspešne obhájené tri dizertačné práce nemeckých doktorandov, pri ktorých vzniklo podozrenie z plagiátorstva. Plagiátorstvo je v príkrom rozpore s elementárnymi pravidlami vedeckovýskumnej práce a etiky a Univerzita Komenského odsudzuje akékoľvek pokusy nahrádzať poctivé vedecké bádanie a zverejňovanie dosiahnutých výsledkov nekalým priživovaním sa na práci iných bádateľov.
  Hoci podozrenie sa týka len zlomku dizertačných prác (približne 0,06 %) z celkového počtu tých, ktoré boli od roku 2008 na univerzite obhájené, zastávame názor, že žiadne podozrenie z plagiátorstva nemožno ignorovať. Vyvíjame úsilie, aby sme sa podrobne zoznámili s mierou plagiátorstva v inkriminovaných prácach, a v prípade, že sa podozrenia potvrdia, vedenie univerzity z toho vyvodí príslušné dôsledky.
  Kvalite doktorandského štúdia venuje Univerzita Komenského veľkú pozornosť."

12. April 2018Bearbeiten

 • Topky.sk: Univerzita Komenského čelí škandálu: Nemcom uznávala plagiátorské práce "Internetová platforma Vroniplag-Wiki, ktorá sa zaoberá odhaľovaním plagiátorstva, upozornila na ďalšie dva prípady podozrivých prác, vďaka ktorým získali Nemci na Univerzite Komenského v Bratislave tituly. Prvý škandál prišiel na pretras ešte v roku 2016, kedy nemecký šéf charitatívnej organizácie Andreas Schubert čelil obvineniam, že jeho dizertačná práca obsahuje až 75 percent skopírovaného obsahu. [...] Vroniplag-Wiki pritom v polovici januára odhalila ďalšiu podozrivú prácu Reinera Petersena, ktorá bola odovzdaná taktiež na Fakulte managementu UK v roku 2015 a má takmer 75-percentnú zhodu. Vo februári našla aj prácu Matthiasa Webera z roku 2009, ktorý sa usiloval o titul PhD na Filozofickej fakulte UK: Zhoda je v tomto prípade 58,6 percenta."
 • Plus: ŠKANDÁL na pôde Univerzity Komenského: Nemci mali získať doktorské tituly napriek plagiátorstvu, inštitúcia posiela jasný ODKAZ! (nin) "Podvod na akademickej pôde? Nemecký doktorand si z Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave odniesol doktorský titul. [...] V dizertačnej práci o financovaní nemocníc, ktorú odovzdal šéf hannoverskej charity Andreas Schubert, malo byť podľa zistení webu plagiátorstvo na 76 zo 185 strán! [...] Podozrenie z plagiátorstva vzniklo aj pri dizertačných prácach nemeckých doktorandov z rokov 2008 a 2009. 'V prípade, že sa podozrenia potvrdia, vedenie univerzity z toho vyvodí dôsledky,' tvrdí vedenie univerzity a dodáva: 'Univerzita už urobila zásadné a razantné opatrenia, aby v maximálnej možnej miere obmedzila plagiátorstvo.'"
 • NOVY CAS: Škandál na Univerzite Komenského v Bratislave: Tvrdé slová nemeckého profesora! (Peter Tomašovič) "Šéf hannoverskej charity Andreas Schubert mal podľa stránky VroniPlag-Wiki, ktorá sa špecializuje na odhaľovanie plagiátorstva, ešte v roku 2016 odovzdať dizertačnú prácu, ktorá obsahovala až 75 percent skopírovaného obsahu. Prácu o financovaní nemocníc odovzdal Andreas Schubert na Fakulte managementu UK v Bratislave. Pre nemecký Hannoversche Algemaine Zeitung zhodnotil výsledky porovnávania nemecký profesor práva Gerhard Dannemann: 'Je to brutálny plagiát!,' povedal. [...] Dekan fakulty Jozef Komorník tvrdí, že je to obrovský problém, ale v tom čase neboli schopní odhaliť podvod, pretože nemali softvér na porovnávanie textu v nemčine. [...] VroniPlag-Wiki upozornil aj na ďalšiu podozrivú prácu, ktorú na Filozofickej fakulte UK v roku 2009 odovzdal Matthias Weber."
 • PARAMÉTER: Botrány a Comenius Egyetemen: Plágiummal vádolnak egy volt doktoranduszt (Cas.sk/para) "A német média lehetséges plagizálásra hívta fel a figyelmet, amelyet a pozsonyi Comenius Egyetem Menedzsment Karán követtek el. A VroniPlag-Wiki oldal szerint 2016-ban egy bizonyos Andreas Schubert olyan disszertációs munkát adott le, amelyben 75 százalékban másolt tartalmakat fedeztek fel. Schubert az egyetem Menedzsment Karán adta le a kórházak finanszírozásáról szóló munkáját."

11. April 2018Bearbeiten

 • The Slovak Spectator: Comenius University accepted plagiaristic works from Germans [€] (Roman Cuprik) "German media reported on suspicions of plagiarism and the difficulty of stripping people of Slovak degrees. 'This is a gross plagiarism,' said German law professor Gerhard Dannemann about a dissertation thesis approved by the Faculty of Management of the Comenius University in Bratislava. The thesis, discussing the financing of hospitals, was filed by the head of a German charity organisation, Andreas Schubert and resulted in him being awarded a PhD in Slovakia. The suspicious thesis came to the notice of the German media after the German website VroniPlag pointed to it in 2016. The website keeps track of the theses of German post-graduates which have a suspiciously large percentage of text copied from other sources. [...] Since mid-January 2018, two more suspicious theses that secured a grade for German students from the Comenius University (UK) have appeared on this website. One of them also stems from the Faculty of Management, while the other one is from the Faculty of Arts."

10. April 2018Bearbeiten

 • SME.sk: Univerzita Komenského uznávala Nemcom skopírované práce [€] (Roman Cuprik) "O podozreniach z plagiátorstva informovali aj nemecké médiá s tým, že slovenské tituly je tam ťažké odobrať. 'Je to brutálny plagiát,' povedal nemecký profesor práva Gerhard Dannemann o dizertačnej práci, ktorú odobrila Fakulta managementu Univerzity Komenského. Prácu o financovaní nemocníc odovzdal nemecký šéf charitatívnej organizácie Andreas Schubert a zo Slovenska si vďaka nej odniesol doktorský titul. Nemecké médiá si podozrivú prácu všimli, keď na ňu upozornila nemecká stránka VroniPlag v roku 2016. Sleduje záverečné práce nemeckých doktorandov, ktoré majú podozrivo vysoké percento textu odkopírovaného z iných zdrojov. [...] Na stránke sa od polovice januára objavili ďalšie dve podozrivé práce, ktoré na UK zaručili nemeckým študentom titul. Jedna je tiež z fakulty managementu a druhá z filozofickej fakulty."

20. März 2018Bearbeiten

 • FR.de: Veruntreutes Fördergeld. Arnold wegen Untreue weiter unter Verdacht (Pitt von Bebenburg, Oliver Teutsch) "Bewegung kommt hingegen in ein weiteres langwieriges Verfahren, an dem ein hessischer Politiker beteiligt ist. Dem Sozial-Staatssekretär Wolfgang Dippel (CDU) war bereits Anfang 2015 der Doktortitel aberkannt worden. [...] Der Promotionsausschuss der Uni kam 2015 zu dem Ergebnis, dass der Vorwurf des Plagiats gerechtfertigt sei, und entzog Dippel den Titel. Politische Konsequenzen hatte das nicht für den Staatssekretär. Dippel klagte im Februar 2016 gegen die Entscheidung. Gut zwei Jahre später steht ein Urteil aus. Inzwischen wurde die mündliche Verhandlung terminiert, für den 29. Mai am Verwaltungsgericht Kassel."

13. März 2018Bearbeiten

 • Huffington Post: Was wurde eigentlich aus den Doktortitel-Skandalen? (Achim Doerfer) "Wenn man dereinst die Geschichte der öffentlichen Debatten der 10er Jahre des 21. Jahrhunderts erzählen will, darf jedenfalls für Deutschland eine nicht fehlen: Zu Guttenberg, Koch-Mehrin, Chatzimarkakis, Althusmann, Steinmeier, von der Leyen, Schavan waren nur ein Teil der Politiker, deren lange zurückliegende Doktorarbeiten auf einmal mit höchstem allgemeinen Interesse diskutiert wurden. [...] Was hat uns das gebracht? Können wir uns jetzt besser auf darauf verlassen, dass jemand einen Doktortitel zu Recht trägt als noch vor zehn Jahren? Ja, insoweit als die Debatte den Fokus auf genaues wissenschaftliches Arbeiten gelenkt hat. Wer schummeln will, ist vorgewarnt, mehr denn je. Und vroniplag, die Plattform, welche so manchen Skandal ins Rollen brachte, untersucht noch immer."

3. März 2018Bearbeiten

 • Legal Tribune Online: Wissenschaftsplagiat: Ein Menschenrecht auf den Doktorhut? (Hermann Horstkotte) "Es war der letzte Versuch hierzulande und auch der ging schief: Das Bundeverfassungsgericht (BVerfG) hat, wie Margarita Mathiopoulos gegenüber LTO bestätigte, ihre Beschwerde gegen ein rechtskräftiges Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) ohne Begründung nicht zur Entscheidung angenommen. [...] Nun sieht die Politikberaterin in einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einen letzten Hoffnungsschimmer, um zu bleiben, was sie ist. Dabei geht es ihr nicht nur um den Doktor, sondern auch um ihre ehrenamtliche Honorarprofessur an der Technischen Uni Braunschweig (von 1995) und der Uni Potsdam (seit 2002). [...] Für Mathiopoulos geht es also jetzt um alles, kurz gesagt den 'Prof. Dr.'."

9. Februar 2018Bearbeiten

 • Deutschlandfunk: "Man kann die Verantwortung nicht an Software abgeben". Plagiate an deutschen Universitäten (Debora Weber-Wulff im Gespräch mit Stephanie Gebert) (Audio, mp3) "Deutsche Universitäten tun sich nach wie vor schwer damit, Fälschungen in Forschungsarbeiten konsequent aufzudecken und zu ahnden, meint Debora Weber-Wulff, die für die Plattform 'VroniPlag' nach Plagiaten sucht. [...]
  Weber-Wulff: Ich habe nichts zu fordern, ich bin Forscherin, aber wenn die Hochschulen tatsächlich damit klarkommen wollen mit diesem Problem, müssen sie in der Tat aufstocken und vor allem wirklich aktiv werden. Es kann nicht sein, wie mal passiert ist, dass die Ombudsperson von einer Hochschule bei VroniPlag Wiki nachfragt, ob es möglich ist, dass VroniPlag Wiki einen Fall für ihn dokumentieren kann, weil er nur ehrenamtlich tätig ist, und er hat gar keine Mitarbeiter. [...]
  Gebert: Das heißt, es gibt eigentlich klare Regeln, die sind aber Auslegungssache?
  Weber-Wulff: Es gibt klare Regeln, die sind Auslegungssache, und vor allem, viele von den Hochschulen kennen ihre eigenen Regeln nicht. Das heißt, es gibt sogar juristische Fakultäten von Exzellenzuniversitäten, die vor Gericht baden gehen, weil sie ihre eigenen Verfahren nicht korrekt anwenden können."

8. Februar 2018 Bearbeiten

 • tagesspiegel.de: Plagiate in der Wissenschaft: Zu viel Teamarbeit im Medizin-Labor (Hermann Horstkotte) "'Aufgrund umfänglicher Textübereinstimmungen' zwischen einer preisgekrönten Doktorarbeit und einer Habilitationsschrift für die Hochschullehrerprüfung hat der Promotionsausschuss der Mediziner in Freiburg wieder einmal 'wissenschaftliches Fehlverhalten' festgestellt. Derzeit dokumentiert die Internetplattform Vroniplag Wiki entsprechende 'Plagiatsfundstellen' auf 62 von 71 Seiten der Dissertation [...]. Allerdings sieht sich die Uni-Kommission 'außerstande nachzuweisen, von welcher Seite das Fehlverhalten begangen wurde'. Das Verfahren wurde 'eingestellt', also ergebnislos abgebrochen – und zwar ohne öffentliche Information schon Ende 2016."


2. Februar 2018Bearbeiten

 • Fuldaer Zeitung.de: Gericht berät über Dippels Doktortitel (Volker Nies) "Der frühere Fuldaer Bürgermeister und aktuelle Staatssekretär Dr. Wolfgang Dippel (CDU) klagt gegen die Entscheidung der Universität Kassel, ihm den Doktortitel abzuerkennen. Im Mai verhandelt das Verwaltungsgericht Kassel darüber. [...] Das Gericht teilte gestern mit, dass ihre vierte Kammer am Dienstag, 29. Mai, über den Fall öffentlich verhandeln wird. Ob ein einziger Verhandlungstag ausreicht, wird sich dann zeigen. [...] Ein anonymes Schreiben kurz nach Dippels Berufung zum Sozial-Staatssekretär im Januar 2014 hatte die Untersuchung ausgelöst."
 • Osthessen News: Verwaltungsgericht verhandelt Ende Mai wegen Wolfgang Dippels Doktortitel (Carla Ihle-Becker) "Die Vorwürfe lauteten, dass eine bereits existierende Doktorarbeit einer anderen Promovendin über eine andere Gemeinde quasi kopiert und mit den Daten von Breuna als eigene wissenschaftliche Arbeit ausgegeben worden waren. [...] Dippel hatte die Plagiatsvorwürfe stets bestritten und die Universität Kassel selbst um eine Überprüfung des Sachverhalts gebeten. [...] Das Ergebnis dieser Untersuchung war im Februar 2015 schließlich die Aberkennung des Titels: 'Der Promotionsausschuss begründet diese Entscheidung damit, dass nach sorgfältiger Ermittlung der Aktenlage unter Berücksichtigung der Anhörungen - schriftlich und mündlich - der Vorwurf des Plagiats vom Promotionsausschuss als gerechtfertigt zu bezeichnen ist', teilte die Hochschule zur Begründung mit."

2. Februar 2018Bearbeiten

 • Pristina Insight: German university to revoke PhD title of Kosovo lecturer (Qëndresë Mustafa) "The Faculty of Law at University of Bremen has decided to revoke the doctoral title of Avni Mazrreku, former head and council member of Kosovo private college ISPE. [...] In 2017, Vroniplag volunteers concluded that 100 out of 175 pages from Mazrreku’s thesis have text parallels. It claims that part of the thesis was taken verbatim from a brochure not cited in the thesis, and a whole page was copied from an academic paper that was not mentioned either."

1. Februar 2018Bearbeiten

 • kallxo.com: Reagimi i Avni Mazrrekut për Temën e Tij të Doktoratës (dt. Google-Übersetzung) "Avni Mazrreku ka dërguar në redaksinë e “Jeta në Kosovë” një reagim pas publikjimit të hulumtimit për revokimin e doktoraturës së tij nga një universitet gjerman. Avni Mazrreku ka thënë se ende nuk ka pranuar asnjë vendim të shkruar për revokimin e titullit të doktoratës së tij. Ai në një reagim ndaj shkrimit të publikuar në gazetën ‘Jeta në Kosovë’, ka thënë se do të apelojë vendimin dhe se nuk do të ketë revokim të temës së tij. Më poshtë po e publikojmë reagimin e plotë të tij: [...] Sqarimi i Redaksisë [...]"

31. Januar 2018Bearbeiten

 • telegrafi.com: Për shkak të plagjiaturës, Avni Mazrrekut i revokohet titulli i doktoraturës (dt. Google-Übersetzung) (Kallxo.com/Telegrafi) "'Këshilli i Fakultetit ka vendosur sot t’ia revokojë z. Mazrreku titullin PhD. Duhet pak kohë për ta lëshuar vendimin formal nga i cili deri më tani nuk ekziston një version me shkrim. Përveç kësaj, vendimi ka me çështje private prandaj nuk do të bëhet publik', është përgjigjur Kahler për 'Gazeta Jeta në Kosovë'. [...] Në vitin 2017, ekspertët e faqes 'Vroniplag' vlerësuan punimin e doktoratës së profesor Mazrrekut duke publikuar çdo gjetje të disertacionit të tij."
 • kallxo.com: Avni Mazrrekut i Revokohet Titulli i Doktoratës për Shkak të Plagjiaturës (dt. Google-Übersetzung) (Qëndresë Mustafa) "'Gazeta Jeta në Kosovë' ka gjetur se vendimit të këshillit i ka paraprirë një hetim disamujor i këtij Universiteti për dyshimet e ngritura se një pjesë e temës së doktoraturës së Mazrrekut ishte plagjiaturë. [...] Por edhe përkundër kësaj, profesor Falke pranoi se analiza e faqes 'Vroniplag' është bërë në mënyrë profesionale dhe ka bazë të qëndrueshme për procedurën aktuale."

23. Januar 2018Bearbeiten

 • PULS (Bayerischer Rundfunk): Warum vielen Unis ihr Image wichtiger ist als die Wissenschaft (Johanna Siegemund) "194 Plagiate sammeln sich auf der Plattform VroniPlag Wiki. [...] Aber nur in 57 Fällen wurde der verliehene Doktortitel auch tatsächlich wieder aberkannt. Das zeigt, dass die Fakultäten sehr unterschiedlich mit solchen Fällen umgehen, erzählt Prof. Dr. Gerhard Dannemann von VroniPlag Wiki: 'Es hat nichts damit zu tun, wie schwer die Fälle oder das wissenschaftliche Fehlverhalten war. Sondern es hat was damit zu tun, welche Leute da vor Ort sitzen und wie sie mit den Regeln umgehen. Das ist schon eine gewisse Lotterie.' [...] Im schlimmsten Fall darf der Doktortitel sogar behalten werden, obwohl der Betrug nachgewiesen wurde. Das ist für die Wissenschaft sehr gefährlich."

21. Januar 2018Bearbeiten

 • Telepolis: Plagiats-Jägerin: Kaum Fortschritte im Kampf gegen Ideen-Klau bei Doktorarbeiten (dpa / hag) "Rund fünf Jahre nach dem Rücktritt der früheren Bildungsministerin Annette Schavan (CDU) wegen einer abgekupferten Doktorarbeit werfen Plagiatsjäger den Universitäten Untätigkeit vor. 'An vielen Hochschulen hat sich seit den Vorfällen um die prominenten Politiker kaum etwas geändert', kritisiert Debora Weber-Wulff von der Webseite VroniPlag Wiki. [...] Nach wie vor gebe es keine Statistik, wie viele Doktortitel pro Jahr wegen Plagiaten aberkannt würden, kritisierte Weber-Wulff [...]. Das bestätigt Matthias Jaroch vom Deutschen Hochschulverband. [...] Nicht einheitlich geregelt ist bisher auch, was nach dem Entzug einer Doktorarbeit mit den in den Bibliotheken stehenden Dissertationen passiert. 'Manche nehmen die Publikation ganz aus der Bibliothek, andere machen gar nichts, dritte schreiben vorne in die Arbeit, dass sie in Teilen ein Plagiat ist', erklärte Weber-Wulff."

9. Januar 2018 Bearbeiten

 • Legal Tribune Online: Ent­schuld­bare Übe­r­ein­stim­mungen. Zum Umgang der LMU mit Wissenschaftsplagiat (Hermann Horstkotte) "Auch die Max-Planck-Gesellschaft, Deutschlands Nobelpreis-Schmiede und Kecks Arbeitgeber, freut sich, 'dass es nun endlich Klarheit in der Sache gibt', wie die Sprecherin auf LTO-Anfrage mitteilte. Getrübt wird dieser Eindruck allerdings durch eine Plagiats-Dokumentation auf der Internetplattform Vroniplag Wiki, die nahezu jede zweite Seite von Kecks Werk unangefochten brandmarkt. [...] Der derzeitige Erkenntnisstand ist offenbar ein kommunikatives Desaster, jedenfalls im Vergleich mit anderen Fällen: [...] Auf Nachfrage von LTO antwortet der Münchener Kommissionsvorsitzende, Rechtsprofessor Ansgar Ohly: [...] Im Falle Keck sprechen [..] laut Ohly die 'Persönlichkeitsinteressen des Beschuldigten dagegen, alle Details der Geschehnisse vor rund 15 Jahren offenzulegen. Genau das müsste hier geschehen, denn die Entscheidung ist aufgrund der Einzelheiten des Falls gefallen.' Diese 'Details der Geschehnisse' sollen plagiatsverdächtige 'textliche Übereinstimmungen' und 'das Fehlen von Zitaten', wovon Ohly selber spricht, anscheinend verständlich und entschuldbar machen. [...] Im Endeffekt jedenfalls führt der Datenschutz für den möglichen Plagiator zum Täterschutz statt zum Opferschutz für den betrogenen Leser."

Ältere Meldungen im → Archiv